HỖ TRỢ Hỗ trợ trực tuyến

Phân biệt các mức khách hàng phân phối của LOSi?

09:05, 19/06/2020
Trả lời:
LOSi có 3 mức khách hàng phân phối, được phân biệt cụ thể như sau:
  • Đối với khách hàng phân phối từ 1 đến 2 tỉnh được gọi là: NPP khu vực.
  • Đối với khách hàng phân phối từ 3 đến 5 tỉnh trở lên được gọi là: Tổng khu vực.
  • Tất cả các khách hàng chưa ký hợp đồng hoặc chưa đạt sản lượng được coi là Đại Lý.
 
Công ty Cổ phần Công nghệ chiếu sáng LOSi | Mã số thuế: 0107567641